Co platíte

Cílem e-shopu Mary's Meals je především nabídnout vám produkty, prezentující náš charitativní projekt a zároveň vám umožnit finančně ho podpořit. 

Prodejní cena jednotlivých produktů je přehledně prezentována v členění na naše pořizovací náklady a váš adekvátní charitativní příspěvek. Ten je určen výhradně k financování školního jídla pro děti v nejchudších zemích světa.

Dík skutečnosti, že provozní náklady naší organizace jsou kryty ze speciálních darů na provoz, finální cena vaší objednávky neobsahuje, s výjimkou nákladů na vámi zvolenou dopravu, žádné jiné položky.

Věříme, že tento náš přístup oceníte svými štedrými nákupy.

 

Zpět do obchodu