Potvrzení o daru

Potvrzení o daru

Za každý zakoupený Dárcovský poukaz obdržíte potvrzení o daru, které můžete uplatnit v daňovém přiznání pro snížení základu daně.

Pro správné vystavení potvrzení je nezbytné uvést ve fakturačních údajích jméno a trvalé bydliště dárce.

Potvrzení o daru zasíláme na email vždy jednou ročně v lednu souhrnně za dary za celý uplynulý rok.

Pokud již jste naším dárcem a známe Váš email či telefonní číslo, částka darovaná Dárcovským poukazem se Vám přičte k Vašim ostatním darům.

Kontakt pro dotazy, nahlášení změny údajů atp.: info@marysmeals.cz.

 

Kdo má nárok si odečíst dar ze základu daně?

Fyzické osoby (poplatníci daně z příjmů fyzických osob), včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v daném kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

(Viz § 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. 

(Viz § 20, odst. 8  Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Zaměstnanci, jimž roční zúčtování daně zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání. Stejně tak zaměstnanci, kteří si podávají daňové přiznání sami.

 

Zpět do obchodu